Pondělí

12:00 – 21:00 MUDr. Vít Mairich

Úterý

7:00  – 15:30 MUDr. Jana Koťátková

Středa

7:00 – 14:30 (Objednaná urodynamická vyšetření ) Lenka Urbánková

Čtvrtek

7:00 – 15:30
16:00 – 17:00 (Administrativa)
MUDr. Jana Hofmanová

Pátek

Operační den

NABÍZÍME

 • Komplexní a individuální přístup ke každé pacientce v oblasti gynekologie, porodnictví i urogynekologie
 • Gynekologickou preventivní a pooperační péči o ženy ve všech obdobích života
 • Kompletní péči od začátku do konce těhotenství s důrazem na individuální přístup ke všem budoucím maminkám v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky
 • Konzultaci a léčbu poruch plodnosti s návazností na centra asistované reprodukce
 • Konzultaci, kompletní diagnostiku a léčbu poruch udržení moče a poruch funkce pánevního dna

Přečtěte si, co se u nás aktuálně děje

Aktuálně

OBJEDNÁVEJTE SE TELEFONICKY V ORDINAČNÍCH HODINÁCH

Ordinační hodiny

Pondělí

12:00 – 21:00 MUDr. Vít Mairich

Úterý

7:00  – 15:30 MUDr. Jana Koťátková

Středa

7:00 – 14:30 (Objednaná urodynamická vyšetření ) Lenka Urbánková

Čtvrtek

7:00 – 15:30
16:00 – 17:00 (Administrativa)
MUDr. Jana Hofmanová

Pátek

Operační den

Pondělí

12:00 – 21:00 MUDr. Vít Mairich

Úterý

7:00  – 15:30 MUDr. Jana Koťátková

Středa

7:00 – 14:30 (Objednaná urodynamická vyšetření ) Lenka Urbánková

Čtvrtek

7:00 – 15:30
16:00 – 17:00 (Administrativa)
MUDr. Jana Hofmanová

Pátek

Operační den

Vedoucí lékař ordinace Jablonec nad Nisou

MUDr. Vít Mairich

Dovolte mi Vás přivítat v ordinaci Vivegyn v Jablonci nad Nisou. V oboru gynekologie a porodnictví působím již více než 25 let. S bohatými zkušenostmi z minulých i současných pracovišť, se svědomitým přístupem a neustálým vzděláváním Vám nabízím profesionální zázemí, kde je mou snahou poskytovat pacientkám tu nejlepší péči.

Rád bych, aby byl pocit z návštěvy naší ordinace vždy příjemný, a proto i svým interiérem se ordinace odlišuje od obvyklých ordinací. Cílem je, aby na Vás ordinace působila přirozeně, pohodlně a zároveň moderně.

Nadále se účastním přednášek a workshopů, kde sdílím své poznatky s dalšími odborníky v oboru. Tato interakce mi umožňuje neustále se zdokonalovat a udržovat se ve vývoji nejnovějších trendů a léčebných postup.

Mým hlavním cílem je vytvořit důvěru a pohodovou atmosféréu pro každou pacientku. Snažím se být empatický a vnímavý k Vašim individuálním potřebám, abych mohl poskytnout ty nejlepší možnosti léčby.

V rámci mé praxe se specializuji i na urogynekologii a poskytuji komplexní urogynekologickou péči. Jsem si vědom, že problémy s močovým měchýřem a inkontinencí moče mohou výrazně negativně ovlivnit Váš každodenní život. Poradna je proto zcela otevřena právě těmto pacientkám. Společně se pak snažíme najít nejlepší řešení a pracujeme na zlepšení Vašeho zdraví.

Úzce spolupracuji s nemocnicemi v Jablonci nad Nisou, Liberci a Mladé Boleslavi. Tato spoluprace mi umožňuje zajistit pro Vás i tu nejlepší nemocniční péči a případně poskytnout přímou účast i při operačním řešení Vašich obtíží. Věřím, že těsné propojení péče mezi ordinací a nemocnicemi je klíčové pro dosažení nejlepších výsledků léčby a Vaší celkové pohody.

MUDr. Mairich

Vzdělání a praxe
 • 1996-2001  Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 • 2001-2004  Krajská nemocnice Liberec
 • 2004-2005  Lužická nemocnice Rumburk
 • 2005-dosud  Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • 2010-dosud  Urogynekologická poradna Krajské Nemocnice Liberec
 • 3 měsíční stáž  ÚPMD Praha Podolí
 • 3 měsíční stáž  Urologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
 • 1 denní stáže  ÚPMD, FN Praha Bulovka, FN Praha Motol, I.Gyn.-por.klinika Praha – operační urogynekologické techniky, certifikáty urogynekologické operativy
 • 2022 – stáže laparoskopické sacrokolpopexe
 • 2023 robotická gynekologická operativa
 • Od 1. 1. 2024 primář gyn.por odd. Nemocnice Jablonec nad Nisou
Urogynekologická praxe
 • Na výše zmíněných pracovištích vedení urogynekologické poradny s kompletními vyšetřovacími postupy, konzervativními a operačními metodami terapie. Členství v urogynekologické společnosti od 1998.
 • V současné době vedení Urogynekologické poradny Nemocnice Jablonec nad Nisou a Urogynekologické poradny Nemocnice Liberec s návazností urogynekologických operačních postupů – řešení ženské močové inkontinence a sestupů pánevních orgánů.
Osvědčení a licence
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gynekologie-porodnictví
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru gynekologie
 • Certifikát UZ vyšetření I a II trimestru gravidity
 • Licence pro výkon funkce: vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie-porodnictví
 • Licence pro výkon: samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie-porodnictví
Atestace
 • 1999  Gynekologie a porodnictví I.stupně
 • 2004  Gynekologie a porodnictvní II.stupně
 • 2011  Urogynekologie
Osvědčení a licence
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gynekologie-porodnictví
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru gynekologie
 • Certifikát UZ vyšetření I a II trimestru gravidity
 • Licence pro výkon funkce: vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie-porodnictví
 • Licence pro výkon: samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie-porodnictví
Členství
 • Česká gyn.por.společnost
 • Urogynekologická společnost
 • Endoskopická sekce ČGPS
 • Česká společnost gynekologické laparoskopie a endoskopie CSGE
 • Sexuologická společnost, Společnost pro sexuální medicínu ČSSM
Přednášky na regionální úrovni
 • 2003  Využití hysteroskopie v diagnostice a terapii – Regionální odborný seminář Moderní trendy v gynekologii a porodnictví – Křešice
 • 2004  Inkontinence – Seminář ČLK
 • 2006  Inkontinence moče u žen – Gynekologická regionální odpoledne Jablonec nad Nisou
 • 2006  Náhlé příhody břišní z pohledu gynekologa – Sdružení ambulantních specialistů Liberec
 • 2007  Sexuální dysfunkce u žen – kasuistiky
 • 2007  LAVH – plazmakoagulační technika – Seminář ČLK – OS Jablonec
 • 2008  Inkontinence a její řešení – současný stav – Kleindorf
 • 2008  Hysteroskopie – resekční a ablační techniky
 • 2009  Konzervativní terapie inkontinence
 • 2010  HPV a  vakcinace
 • 2011  Přehled současných metod antikoncepce
 • 2012  Novinky v terapii inkontinence žen
 • 2013  Inkontinence moče a její řešení – Feminafest Liberec
 • 2014  Sexuálně přenosné choroby – Feminafest Liberec
 • 2015  TVT-S – miniinvazivní řešení inkontinence moči
 • 2017  Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterectomie – výsledky
 • 2018  Novinky v operační terapii řešení sestupů pánevního dna
Certifikáty odborné
 • od 2013-nyní  Pravidelná účast na mezinárodních konferencích IUGA a ICS
 • 2019  Technika operace apikálního prolapsu – Gyn.-por. klinika VFN v Praze
 • 2019  Sakrokolpopexe – technika – Gyn.-por. klinika VFN v Praze
 • 2016  Laparoskopická sakrokolpopexe – Gyn.-por. klinika VFN v Praze
 • 2014  Operační technika Elevate – ÚPMD Praha
 • 2013  Implantace single-incision pro léčbu prolapsu – Gyn.-por. klinika VFN
 • 2012  Miniinvazivní řešení inkontinence moči u žen – Gyn.-por. klinika VFN
 • 2012  Implantace intravaginální meshe – ÚPMD Praha
 • 2012  Implantace miniivazivní pásky – Gyn.-por. odd. Nemocnice Nový Jičín
 • 2011  Technika TVT Abbrevo – ÚPMD Praha
 • 2009  Ultrazvuková diagnostika – prvotrimestrální screening – praktický kurs, 21. týden screening – praktický kurs – Gyn.-por. klinika VFN v Praze
 • 2006  Rekonstrukce pánevního dna – Gyn.-por. klinika VFN v Praze
 • 2005  Technika plazmakoagulace – Gyn. odd. Nemocnice Na Homolce
 • 2003  Technika TOT inside-out – Nemocnice Na Bulovce
 • 2001  Technika TVT – ÚPMD Praha
 • 2001  Intravaginální slingplastika – Urolog. klinika FN Motol
 • 2013  Prevence potencionálních právních rizik při poskytování zdravotní péče – Academy of Health Care Management

naše služby a technické zázemí

Nabízíme

Komplexní přístup ke gynekologii, porodnictví a urogynekologii. Prevence, těhotenská péče s důrazem na individualitu a aktuální vědecké poznatky. Pomoc při poruchách plodnosti a komplexní léčba problémů s udržením moči a pánevním dnem.

SLUŽBY

Gynekologie

 • Komplexní gynekologické vyšetření v rámci preventivní prohlídky
 • Akutní stavy
 • Ultrazvuková diagnostika gynekologických onemocnění
 • Diagnostika a léčba gynekologických zánětů
 • Diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu
 • Léčba endometriózy
 • Poradenství při užívání antikoncepce včetně zavádění nitroděložních tělísek

SLUŽBY

Gynekologie

 • Diagnostika a léčba neplodnosti s návazností na centra asistované reprodukce
 • Diagnostika a léčba období „přechodu“
 • Očkování proti rakovině děložního čípku
 • Screeningové vyšetření tlustého střeva
 • Zprostředkování komplexního vyšetření prsů

SLUŽBY

Porodnictví

 • Péče o fyziologická těhotenství – vedení prenatální poradny cca do 40. týdne gravidity
 • Kardiotokografické monitorování plodu
 • Ultrazvuková vyšetření ve všech obdobích těhotenství s návazností na UZ pracoviště Krajské nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou a Gennet
 • Péče o riziková těhotenství s návazností na porodnická oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou a Krajské nemocnice Liberec
 • Odborné poradenství v šestinedělí a době laktace

SLUŽBY

Urogynekologie

 • Diagnostika a řešení inkontinence moče, sestupů rodidel a infekcí močových cest u žen
 • Komplexní poradenství a péče o pacientky s poruchami dolních cest močových a poruchami pánevního dna
 • Urodynamické vyšetření v diskrétním prostředí moderní ambulance
 • Návaznost neoperační i operační terapie na spolupracujících pracovištích
 • Pravidelné sledování pooperačního stavu

TECHNIKA

Přístrojové vybavení

 • Ultrazvuk
 • Kolposkop
 • Kardiotokograf
 • Urodynamická jednotka
 • BTL EMSELLA®

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Partneři

Rádi bychom Vám představili naše partnerské instituce a specialisty, se kterými úzce spolupracujeme. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout našim pacientkám komplexní péči a pokrýt širokou škálu potřeb v oblasti gynekologie a reprodukčního zdraví.

KOHO U NÁS POTKÁTE?

Náš tým

Náš tým je složen z kvalifikovaného, zkušeného a ochotného zdravotnického personálu. Snažíme se poskytovat našim pacientkám co nejlepší péči a zároveň vytvářet přátelské a důvěryhodné prostředí.

MUDR. VÍT MAIRICH

LÉKAŘ

MUDr. Jana Hofmanová

LÉKAŘKA

MUDR. Jana Koťátková

LÉKAŘKA

BC. TEREZA KABEŠOVÁ

Aktuálně na mateřské dovolené

NADĚŽDA KNOROVÁ

Porodní asistentka

ALENA LINKOVÁ

Sestra

MUDR. VERONIKA MAIRICHOVÁ

Konzultační činnost
v oboru neonatologie

LENKA URBÁNKOVÁ

Porodní asistentka, specializovaná urodynamická  vyšetření

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

Fotogalerie

Vaše pohodlí a důvěra jsou pro nás prioritou, a proto se neustále snažíme vytvářet prostředí, ve kterém se budete cítit vítány a bezpečně.

BUĎME VE SPOJENÍ

Objednání

a recepty

+420 734 420 745
info@vivegyn.cz

Aktuálně

Sledujte

nás

Jsme na Facebooku
@vivegyn

KDY JSME V ORDINACI

Ordinační

hodiny

Pondělí: 12:00 - 21:00
Úterý: 7:00  – 15:30
Středa: 7:00 – 14:30
(objednaná urodynamická vyšetření)
Čtvrtek: 7:00 - 15:30
16:00 - 17:00 (administrativa)
Pátek: operační den

KDE NÁS NAJDETE

Ordinace

Rýnovická 59
Jablonec nad Nisou

SÍDLO

Vivegyn, s.r.o.

Pod Skalkou 1238
Liberec, Vratislavice
IČO 05836409

novinka k řešení inkontinence a poporodních stavů 

Rehabilitační křeslo Emsella

S potěšením vám představujeme naši nejnovější službu – rehabilitační křeslo Emsella, které je nyní k dispozici v naší ambulanci. Toto inovativní zařízení je navrženo k efektivnímu řešení inkontinence a poporodních stavů.

Jak se objednat? Pokud máte zájem o vyzkoušení rehabilitačního křesla Emsella, kontaktujte nás a domluvte si konzultaci.