Kompletně ambulantní léčebně-preventivní péče v gynekologii a porodnictví. Dále poskytujeme urogynekologická vyšetření. Úzce spolupracujeme s nejbližšími nemocnicemi.

MUDr. Vít Mairich

Lékař

Vzdělání – praxe:
1996-2001 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
2001-2004 Krajská nemocnice Liberec
2004-2005 Lužická nemocnice Rumburk
2005-dosud Nemocnice Jablonec nad Nisou
2010-dosud Urogynekologická poradna Krajské Nemocnice Liberec
3 měsíční stáž ÚPMD Praha Podolí
3 měsíční stáž Urologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
1 denní stáže ÚPMD, FN Praha Bulovka, FN Praha Motol, I.Gyn.-por.klinika Praha – operační urogynekologické techniky
certifikáty urogynekologické operativy

 

Atestace:
 • Gynekologie a porodnictví I.stupně  – 1999
 • Gynekologie a porodnictvní II.stupně – 2004
 • Urogynekologie – 2011

 

Licence:
 • K výkonu lékařské praxe, výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb
 • Vedoucí lékař a primář
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

 

Přednášky na regionální úrovni:
2003 Využití hysteroskopie v diagnostice a terapii – Regionální odborný seminář Moderní trendy v gynekologii a porodnictví – Křešice
2004 Inkontinence – Seminář ČLK
2006 Inkontinence moče u žen – Gynekologická regionální odpoledne Jablonec nad Nisou
2006 Náhlé příhody břišní z pohledu gynekologa – Sdružení ambulantních specialistů Liberec
2007 Sexuální dysfunkce u žen – kasuistiky
2007 LAVH – plazmakoagulační technika – Seminář ČLK – OS Jablonec
2008 Inkontinence a její řešení – současný stav – Kleindorf
2008 Hysteroskopie – resekční a ablační techniky
2009 Konzervativní terapie inkontinence
2010 HPV a  vakcinace
2011 Přehled současných metod antikoncepce
2012 Novinky v terapii inkontinence žen
2013 Inkontinence moče a její řešení – Feminafest Liberec
2014 Sexuálně přenosné choroby – Feminafest Liberec

 

Členství:
 • Česká gyn.por.společnost
 • Urogynekologická společnost
 • Endoskopická sekce ČGPS
 • Česká společnost gynekologické laparoskopie a endoskopie CSGE
 • Sexuologická společnost, Společnost pro sexuální medicínu ČSSM

 

Osvědčení a licence:
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gynekologie-porodnictví
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru gynekologie
 • Certifikát UZ vyšetření I a II trimestru gravidity
 • Licence pro výkon funkce: vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie-porodnictví
 • Licence pro výkon: samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie-porodnictví

 

Urogynekologická praxe:
 • Na výše zmíněných pracovištích vedení urogynekologické poradny s kompletními vyšetřovacími postupy, konzervativními a operačními metodami terapie. Členství v urogynekologické společnosti od 1998.
 • V současné době vedení Urogynekologické poradny Nemocnice Jablonec nad Nisou a Urogynekologické poradny Nemocnice Liberec s návazností urogynekologických operačních postupů – řešení ženské močové inkontinence a sestupů pánevních orgánů.

Bc. Tereza Kabešová

Porodní asistentka

Vzdělání:
2007 – 2011 Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Liberec
2011 – 2014 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta zdravotnických studií

 

Pracovní zkušenosti:
IV/2012 Lékařská ambulance Velké Hamry, s.r.o.
2013-2013 Ordinace praktického lékaře MUDr.Jiří Srna
2014-2015 Nemocnice Jablonec nad Nisou, Gynekologicko – porodnické oddělení
od X/2015 Regyn s.r.o.