Kompletně ambulantní léčebně-preventivní péče v gynekologii a porodnictví. Dále poskytujeme urogynekologická vyšetření. Úzce spolupracujeme s nejbližšími nemocnicemi.

MUDr. Vít MAIRICH

Lékař

Vzdělání a praxe

 • 1996-2001  Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 • 2001-2004  Krajská nemocnice Liberec
 • 2004-2005  Lužická nemocnice Rumburk
 • 2005-dosud  Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • 2010-dosud  Urogynekologická poradna Krajské Nemocnice Liberec
 • 3 měsíční stáž  ÚPMD Praha Podolí
 • 3 měsíční stáž  Urologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
 • 1 denní stáže  ÚPMD, FN Praha Bulovka, FN Praha Motol, I.Gyn.-por.klinika Praha – operační urogynekologické techniky
  certifikáty urogynekologické operativy

Urogynekologická praxe

 • Na výše zmíněných pracovištích vedení urogynekologické poradny s kompletními vyšetřovacími postupy, konzervativními a operačními metodami terapie. Členství v urogynekologické společnosti od 1998.
 • V současné době vedení Urogynekologické poradny Nemocnice Jablonec nad Nisou a Urogynekologické poradny Nemocnice Liberec s návazností urogynekologických operačních postupů – řešení ženské močové inkontinence a sestupů pánevních orgánů.

Atestace

 • 1999  Gynekologie a porodnictví I.stupně
 • 2004  Gynekologie a porodnictvní II.stupně
 • 2011  Urogynekologie

Osvědčení a licence

 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gynekologie-porodnictví
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru gynekologie
 • Certifikát UZ vyšetření I a II trimestru gravidity
 • Licence pro výkon funkce: vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie-porodnictví
 • Licence pro výkon: samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie-porodnictví

Členství

 • Česká gyn.por.společnost
 • Urogynekologická společnost
 • Endoskopická sekce ČGPS
 • Česká společnost gynekologické laparoskopie a endoskopie CSGE
 • Sexuologická společnost, Společnost pro sexuální medicínu ČSSM

Přednášky na regionální úrovni

 • 2003  Využití hysteroskopie v diagnostice a terapii – Regionální odborný seminář Moderní trendy v gynekologii a porodnictví – Křešice
 • 2004  Inkontinence – Seminář ČLK
 • 2006  Inkontinence moče u žen – Gynekologická regionální odpoledne Jablonec nad Nisou
 • 2006  Náhlé příhody břišní z pohledu gynekologa – Sdružení ambulantních specialistů Liberec
 • 2007  Sexuální dysfunkce u žen – kasuistiky
 • 2007  LAVH – plazmakoagulační technika – Seminář ČLK – OS Jablonec
 • 2008  Inkontinence a její řešení – současný stav – Kleindorf
 • 2008  Hysteroskopie – resekční a ablační techniky
 • 2009  Konzervativní terapie inkontinence
 • 2010  HPV a  vakcinace
 • 2011  Přehled současných metod antikoncepce
 • 2012  Novinky v terapii inkontinence žen
 • 2013  Inkontinence moče a její řešení – Feminafest Liberec
 • 2014  Sexuálně přenosné choroby – Feminafest Liberec

Alena LINKOVÁ

Sestra

 • 1975-1979  Střední zdravotnická škola v Liberci, zakončena maturitní zkouškou
 • 1979-1984  JIP chirurgického oddělení nemocnice Liberec
 • 1988-1998  ordinace praktického lékaře na Poliklinice v Jablonci nad Nisou
 • 1998-2018  gynekologická ordinace obvodního gynekologa
 • od 2018  gynekologická ordinace MUDr. Mairich, Vivegyn s.r.o.

Lenka URBÁNKOVÁ

Porodní asistentka, specializovaná urodynamická  vyšetření

MUDr. Veronika DAŇKOVÁ
Konzultační činnost v oboru neonatologie