Zpracováno perinatologickým centrem:

Epidemiologická situace:
• Situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů
• Zdravé těhotné ženy nejsou k nakažení virem náchylnější než běžná populace
• Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (cukrovka, rakovinné
onemocnění, oslabená imunita, chronické postižení plic apod.)
• Je pravděpodobné, že existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet
• Nebylo dosud zaznamenáno žádné mateřské úmrtí v souvislosti s COVID-19

Přenos viru:
• Virus se šíří z člověka na člověka kapénkami a pravděpodobně přes kontaminované povrchy
• Podle dosavadních údajů se virus pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze
(dokumentován byl jen jeden případ v Číně), nákaza novorozence je ale možná po porodu
v důsledku blízkého kontaktu rodičky a novorozence
• Přenos přes tekutiny porodních cest (pochvy) nebyl prokázán

Vliv na těhotnou ženu/rodičku
• Průběh onemocnění u těhotných bývá lehký, svým průběhem většinou připomíná běžné
nachlazení. Dalšími symptomy jsou kašel, dušnost a horečka
• Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), jsou přítomné hlavně u
starších lidí, lidí s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka,
rakovinné onemocnění a chronické postižení plic
• Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky ve 30. týdnu těhotenství,
který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila

Vliv na plod
• T.č. nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu. Nejsou ani žádné jiné údaje o
zvýšeném riziku vrozených vad
• Na druhé straně, virová onemocnění obecně mohou riziko těchto komplikací zvyšovat, je
nutné se tedy chránit stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním
• Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti
s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu

Obecné poučení pro těhotné ženy, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19.
• Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva
zdravotnictví ČR
• Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace
• Pacientky by neměly automaticky chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému
praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi
• Ženy, které se vrátily ze zahraničních rizikových oblastí, by měly kontaktovat 112

Karanténa
• Ženy, kterým byla nařízena karanténa, musí zůstat doma a musí omezit kontakt s dalšími
osobami po dobu 14 dnů
• Doporučuje se:
• větrat otevřenými okny
• nepouštět návštěvy
• nepoužívat veřejnou dopravu v případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení
• zařídit si dodávky základních potřeb cestou přátel nebo rodinných příslušníků, ale
požádat je, aby nechali nákup přede dveřmi
• ženy by měly kontaktovat ambulanci, kde navštěvují těhotenskou poradnu a dohodnout
se na další návštěvě po ukončení karantény
• pokud musí těhotná žena absolvovat vyšetření, které je urgentní, musí předem
informovat příslušné zdravotnické zařízení a dopravit se do něj ideálně vlastním
dopravním prostředkem
• zdravotnické zařízení musí přijmout preventivní opatření k zajištění bezpečné konzultace
– ochranné pomůcky, izolace

Možnosti stanovení diagnózy
• Diagnostické metody se rychle vyvíjí a aktuální informace získáte z jiných zdrojů.